NOVO Ključne informacije o kolačićima na našim stranicama. Pročitajte više OVDJE SADA.

Ako ne poduzmete ništa, to će se tretirati kao prihvaćanje kolačića.

Zatvori

OK

OKCancel

Thank you

Close

Uvjeti uporabe aplikacije

U skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka ovim putem dajete suglasnost da L’Oreal Adria d.o.o, Zagreb, Zavrtnica 17 (dalje: “Vichy”) prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke koje ste unijeli prilikom registracije. Ovim putem ste obaviješteni i da se osobni podaci prikupljeni u ovom formularu, uključujući i Vaše fizičke značajke i bilo kakav korisnički sadržaj, automatski obrađuju i bit će obrađivani isključivo od strane Vichyja u svrhu registracije i/ili uporabe Aplikacije. Prihvaćate i slažete se da Vaši osobni podaci  (uključujući Vaše fotografije) mogu biti ustupljeni radi obrade našim trećim ugovornim stranama i pružateljima usluga koji rade s nama za potrebe pružanja usluga koje se odnose na Aplikaciju i/ili Rezultat. Vichy se obavezuje da usvakom trenutku čuva povjerljivost osobnih podataka poslanih od strane Korisnika u okviru korištenja Aplikacije. 

Vaši osobni podaci mogu biti korišteni u marketinške i PR svrhe. Imate pravo bilo kada zahtijevati pristup, ispravak i brisanje Vaših osobnih podataka putem slanja e-maila s dokazom Vašeg identiteta na sljedeću e-mail adresu: [email protected] Također imate u bilo kojem trenutku povući ovako danu suglasnost. Povlačenje suglasnosti imat će za posljedicu nemogućnost daljnjeg korištenja Aplikacije i/ili sudjelovanja u Programu.

Pristup kranjeg korisnika i uporaba programa za dijagnozu idealne kože 

Ova aplikacija koju je razvio i pokrenuo COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL za svoju marku VICHY je kreativno djelo zaštićeno Zakonom o intelektualnom vlasništvu. Da bi koristio ovu aplikaciju, Korisnik u potpunosti prihvaća trenutne Uvjete uporabe aplikacije.

1. Definicije

Za sljedeće namjene:

"VICHY" ili "mi" ili "naš" podrazumijeva vlasnika platforme navedenog u uvjetima uporabe platforme.

"Aplikacija" podrazumijeva virtualno dijagnostičko pomagalo "Dijagnoza idealne kože" koje nudi platforma.

"Sadržaj aplikacije" podrazumijeva elemente i sadržaje koje daje aplikacija i/ili ih sadrži (naročito i to bez ograničenja sadržaje vezane uz kozmetičke proizvode, softverski kod).

"Licenca" podrazumijeva licencu odobrenu korisniku na temelju trenutnih Uvjete uporabe aplikacije.

"Platforma" podrazumijeva VICHY platforme (npr. web-stranice, aplikaciju za pametne telefone i/ili tablete itd.) na kojima je aplikacija dostupna. 

"Rezultat" podrazumijeva korisnički sadržaj koji je promijenjen i/ili obrađen i/ili u vezi s aplikacijom. 

"Korisnik" ili "Vi" podrazumijeva svaku osobu stariju od 18 godina, s prebivalištem u Hrvatskoj, koja koristi i/ili pristupa aplikaciji i/ili sadržaju aplikacije na platformi.

"Korisnički sadržaj" podrazumijeva inicijalnu fotografiju i/ili sadržaj koji učitavate i/ili koristite putem aplikacije.

2. Licenca i svrha

Aplikacija, Sadržaj aplikacije i Rezultat dostupni su Korisniku pod sljedećim uvjetima: Korisniku dajemo osobno, besplatno, nedodjeljivo,  neprenosivo, neekskluzivno pravo uporabe Aplikacije, Sadržaja aplikacije i Rezultata u svrhu pokušaja davanja simulacije Vaše savršene kože iz Korisničkog sadržaja i za Korisnikove osobne, nekomercijalne i privatne zahtjeve i sukladno tom rezultatu za preporuku kozmetičkih proizvoda i svakodnevnih savjeta kao pomoć pri postizanu rezultata ("Svrhe").      

Prihvaćate i slažete se da uporaba Aplikacije, Sadržaja aplikacije i/ili Rezultata koji nisu u skladu sa Svrhom i izričito autorizirani ovom licencom mogu naštetiti nama i/ili našim davateljima licence i/ili drugim nositeljima prava i u tom ćete slučaju biti isključivo Vi odgovorni za bilo kakvu neautoriziranu uporabu Aplikacije, Sadržaja aplikacije i / ili Rezultata.

Korisnik prihvaća da nije stekao nikakva druga prava bilo koje prirode osim onog odobrenog sukladno Uvjetima ove licence. Licenca će biti na snazi nakon Korisnikove uporabe Aplikacije (ili klikom na "Prihvaćam" (ili slično) prije Korisnikovog pristupa Aplikaciji) i to do opoziva licence s naše strane.

Mi možemo u bilo kojem trenutku opozvati Licencu i Vaš pristup svim dijelovima Aplikacije bez prethodne najave. Možemo i promijeniti ili ukinuti po svojoj procjeni bilo koji dio ili cijelu Aplikaciju ili bilo kada izmijeniti ove Uvjete (uključujući i Licencu).

3. Uporaba aplikacije

Za pristup i uporabu aplikacije možemo Vas zatražiti da (i) ispunite  obrazac zahtjeva i / ili (ii) kliknete na "Prihvaćam" (ili slično) kako biste prihvatili aktualne Uvjete.

a. Korisnički sadržaj i rezultat

Možete isključivo koristiti i/ili slati Korisnički sadržaj i/ili Rezultat prikladan Aplikaciji. Ne smijete koristiti Korisnički sadržaj i/ili Rezultat koji je (i) predrasudan,  štetan,prijeteći, uznemirujući, agresivan, protuzakonit, pogrdan, neautoriziran,uvredljiv, pun kleveta, zloban, vulgaran, ispunjen mržnjom, nepristojan ili neovlašten, netočan ili varljiv, (ii) koji predstavlja nekoga tko nije odobrio takvu prijavu; (iii) koji narušava privatnost ili sliku te reklamna prava drugih  ili (iv) narušava vlasništvo, vlasnička ili intelektualna prava (uključujući i autorsko pravo i prava zaštitnog znaka) drugih. Isključivo ćete Vi biti odgovorni za Rezultate koje stvarate putem ove Aplikacije i koji su u potpunosti Vaš odabir i ekskluzivno pravo za sve zahtjeve treće strane vezane uz uporabu Rezultata. Ovime izjavljujete i jamčite nam (i) da posjedujete ili imate sva potrebna prava i/ili autorizacije za uporabu i/ili slanje Korisničkog sadržaja i/ili Rezultata (ii) te da su sve informacije i/ili Korisnički sadržaj i/ili Rezultat koji šaljete ili predajete točni i ne dovode u zabludu.  

b. Licenca za korisnički sadržaj i rezultat

Ovime nam dajete besplatno, diljem svijeta, trajno, neopozivo, neekskluzivno  i podlicencno pravo i licencu da koristimo, obrađujemo, kopiramo, prilagođavamo, preuzimamo, distribuiramo, mijenjamo i radimo  izvedenice iz korisničkog sadržaja i/ili rezultata i/ili prikazujemo takav korisnički sadržaj i/ili rezultat, kao i sve promjene ili izvedenice iz njih. 

c. Modeli i sadržaj koje nudi aplikacija

Aplikacija Vam može omogućiti pristup nekim sadržajima aplikacije (posebno i bez ograničenja sadržaju povezanom s našim kozmetičkim proizvodima i/ili brendovima). Primate na znanje i prihvaćate da ti sadržaji aplikacije podliježu Zakonu o zaštiti intelektualnog vlasništva i/ili pravima na slike i/ili drugim vlasničkim pravima te su dostupni isključivo unutar područja primjene licence i u skladu sa svrhom. Stoga je zabranjeno svako umnožavanje i/ili predstavljanje,u cjelini ili djelomično,  sadržaja aplikacije ili bilo kojeg njegovog elementa na  bilo kojem mediju u svrhe drugačije od onih opisanih u ovim Uvjetima.

4. Osobni podaci

Možda ćemo tražiti osobne podatke Korisnika u svrhu upravljanja registracijom i/ili uporabe Aplikacije. Ti osobni podaci (koji mogu sadržavati Vašu sliku ili bilo koji Korisnički sadržaj koji ste nam povjerili) bit će automatski obrađeni.

Prihvaćate i slažete se da Vaši osobni podaci (uključujući i Vašu sliku) mogu biti poslani van Europske Unije našim trećim dobavljačima i pružateljima usluga koji surađuju s nama u svrhu pružanja usluga vezanih s Aplikacijom i /ili Rezultatom.

U skladu sa zakonom na snazi glede Vaše zaštite imate pravo pristupa, ispravka, prigovora i brisanja Vaših podataka. Ovo pravo možete iskoristiti u bilo kojem trenutku slanjem e-maila s dokazom Vašeg identiteta na sljedeću adresu: [email protected]

Čuvat ćemo tajnost osobnih podataka korisnika unutar okvira uporabe Aplikacije.

5. Ograničenje obveza

Prihvaćate i slažete se da ste obaviješteni da su Aplikacija, Sadržaj aplikacije i/ili Rezultat dani "kakvi jesu", a posebice prihvaćate da:
- je Uporaba Aplikacije samo Vaš rizik i odgovornost;
- Mi i/ili naši davatelji licence ne dajemo nikakva jamstva, uključujući (ali ne i ograničavajući se na) one vezane uz skrivena oštećenja, usklađenost, prikladnost posebnoj uporabi ili svrsi te nepovređivanje pravila i ne jamče da su Aplikacija, njen Sadržaj i/ili Rezultat (i) u skladu sa zahtjevima Korisnika ili njegovim računalom  ili internetskom/telekomunikacijskom  vezom; (ii) da su učinkoviti, točni, neprekinuti, sigurni, bez grešaka, bez opasnosti greške ili dostupni; (iii) da su sigurni od virusa, crva, trojanskih konja ili bilo čega s kontaminacijskim svojstavima, da ne sadrže materijal koji neki smatraju neugodnim, neprimjerenim; (iv) da će Vas Rezultat zadovoljavati i/ili ispunjavati Vaše zahtjeve nakon kupovine proizvoda i/ili će biti stvaran.

6. Uvjeti sudjelovanja u Programu


Ovi Opći uvjeti u cijelosti će biti primjenjivi na Program 100 dana & 100 žena svo vrijeme njegovog trajanjatrajanja (15.2. -26.5.2014), a ovaj odjeljak Općih uvjeta važit će općenito za Aplikaciju i nakon isteka Programa u mjeri u kojoj je to primjenjivo.

Program podrazumijeva izbor 100 kandidatkinja koje će u periodu od 100 dana, I to počevši od 15.2.2014 I zaključno s 26.5.2014, na osnovu izvršene dijagnoze idealne kože  uz korištenje Aplikacije u skladu s ovim Općim uvjetima dobiti odgovarajuće Vichy proizvode. Svakoj od izabranih kandidatkinja bit će dodijeljeni  Vichy proizvodi linije koja odgovara provedenoj dijagnozi idealne kože za potrebe njege u periodu trajanja Programa.

Pravo prijave na sudjelovanje u Programu imaju sve  punoljetne osobe ženskog spola s prebivalištem u Hrvatskoj koje najkasnije do 1.1.2014 godine pristupe Aplikaciji i na način predviđen ovim Općim uvjetima izvrše dijagnozu idealne kože i naznače koju bi liniju Vichy proizvoda željele testirati.

Izbor 100 sudionica u Programu obavit će Vichyjev tim stručnjaka na osnovu analize izvršenih dijagnoza idealne kože, životne dobi prijavljenih kandidatkinja te svojstava proizvoda koji se koriste, a s ciljem da se obuhvati što više različitih dijagnoza i tipova kože za sve linije proizvoda. Izbor 100 kandidatkinja bit će izvršen u roku od 15 dana po isteku roka za prijavljivanje. Izabrane sudionice bit će kontaktirane od strane Vichyja I bit će dogovoren način dostavljanja proizvoda.