OK

OK Cancel

Hvala Vam!

Zatvori

Menopauza i njen utjecaj na mineralnu gustoću kosti

Zbog čega u menopauzi dolazi do smanjivanja mineralne gustoće kostiju, kako dolazi do osteoporoze i osteopenije te da li je moguće prevenirati i liječiti to stanje pojasniti će nam doc.dr.sc. Maja Cigrovski Berković iz zavoda za endokrinologiju KBC Sestre milosrdnice.

maja-cigrovski-berkovic-magProcjena Svjetske zdravstvene organizacije je kako će do 2030. godine 1,2 milijarde žena biti u dobi od pedeset godina ili više, što je i prosječna dob kada se najčešće javlja menopauza. To je razdoblje u životu žene kada počinje slabljenje cikličnog rada jajnika i stvaranja hormona estrogena, što se direktno dovodi u vezu s nizom tjelesnih promjena. Između ostaloga, u navedenom periodu dolazi i do značajnijeg smanjivanja mineralne gustoće kostiju koja vodi ka osteopeniji i osteoporozi. Ukoliko se razvije osteoporoza, mogu se pojaviti iznenadni i učestali prijelomi kosti, čak i nakon beznačajnih i blagih trauma.

1. Što je to osteoporoza?

Osteoporoza je najčešća sistemska metabolička bolest kostiju koju je, u velikoj mjeri, moguće prevenirati. Nažalost, ukoliko se ne prepozna na vrijeme, povezuje se s ozbiljnim zdravstvenim posljedicama koje remete ne samo kvalitetu života, već i skraćuju život.

2. Kako prepoznati osteoporozu?

Osteoporoza najčešće ne boli i nema posebnih simptoma koji bi mogli na nju rano upozoriti. Simptomi poput bolova u kostima, ukoliko im je u podlozi osteoporoza, posljedica su prijeloma kosti, no čak i osteoporotični prijelomi ne moraju nužno boljeti (interesantno, gotovo 2/3 prijeloma kralježnice prolazi bezbolno, a prepoznaje se naknadno, pojavom deformiteta ili smanjenjem tjelesne visine za nekoliko centimetara). Upravo je zato na osteoporozu važno misliti.

3. Koje laboratorijske testove napraviti kod sumnje na osteoporozu?

U laboratorijskoj dijagnostici preporuča se učiniti kompletnu krvnu sliku, biokemijske pretrage iz kojih je posebno bitno procijeniti koncentraciju kalcija i fosfora u krvi i u urinu te endokrinološke nalaze u sklopu kojih se određuje koncentracija vitamina D (25OHD), TSH i ponekad PTH (posljednja dva su hormoni kojima se procjenjuje funkcija štitnjače odnosno doštitnih žlijezda koje imaju važnu ulogu u metabolizmu kosti). Na ove, specifične pretrage uputit će endokrinolog, ukoliko za to bude razloga.

4. Što je to denzitometrija kosti?

Zlatni standard u postavljanju dijagnoze osteoporoze je denzitometrija kosti (DXA). Denzitometrijsko se snimanje svakako preporuča kod žena >65 godina, odnosno i ranije ukoliko je riječ o osobama čiji je rizik za osteoporozu veći (prije svega osobe koje su imale frakturu kosti u odrasloj životnoj dobi, u obitelji imaju pojavu rane i/ili teške osteoporoze, ili su pak koristile kortikosteroide, što su najčešći čimbenici rizika). Iz nalaza denzitometrije moguće je, usporedbom s gustoćom zdrave kosti, procijeniti je li riječ o osteopeniji ili osteoporozi, a dodatno je moguće procijeniti i odstupanje gustoće kosti u odnosu na gustoću kosti po dobi i spolu odabrane kontrole. Ukoliko je riječ o mlađoj osobi, u perimenopauzi te bez dodatnih čimbenika rizika za osteoporozu, u svrhu dijagnostike gustoće kosti moguće je učiniti i uzv pregled petne kosti.

Obzirom da je denzitometrija radiološka metoda, u kasnijoj procjeni uspjeha liječenja osteoporoze koristi se s vremenskim odmakom od 1-3 godine.

5. Može li se osteoporoza prevenirati?

Srećom, mineralnu gustoću kosti moguće je očuvati zdravim načinom života (vježbanjem, zdravom prehranom s adekvatnim unosom kalcija i vitamina D, nepušenjem).

Ulaganje u zdravlje kosti treba započeti rano. Naime, vršna se koštana masa dosegne do 30 g. života, a potom se ona održava stabilnom sve do menopauze. Tada se, zbog gubitka zaštitne funkcije koju na kost imaju estrogeni, događaju promjene u koštanoj pregradnji te je njen gubitak veći od izgradnje nove kosti. Dodatno i samo starenje te nedostatak kalcija i vitamina D pogoduju nastanku tzv senilne osteoporoze.

6. Kako se osteoporoza liječi?

Postmenopauzalnu osteoporozu liječimo adekvatnim unosom kalcija, nadoknadom vitamina D te uvođenjem lijekova koji ili sprječavaju daljnji gubitak kosti (antiresorptivni lijekovi) ili pak pomažu i u izgradnji nove kosti (osteoanabolici). O navedenoj se terapiji treba posavjetovati s endokrinologom. Ponekad se navedeni lijekovi preporučaju i prije postavljanja denzitometrijske dijagnoze osteoporoze, ukoliko je izračunati 10-godišnji rizik za nastanak osteoporotičnog prijeloma visok (za navedeno se koriste tzv FRAX kalkulatori).

Za zapamtiti:

• Gubitak funkcije jajnika koji se prati kroz smanjeno stvaranje i izlučivanje estrogena povezan je s ubrzanim gubitkom koštane mase, odnosno nastankom osteoporoze. Dodatno i starenje te nedostatak kalcija doprinose razvoju osteoporoze. Riječ je o sistemskoj bolesti kostiju za koju je karakteristična snižena koštana masa i poremećena mikroarhitektura kosti, s posljedično povećanim rizikom nastanka prijeloma.
• Nažalost, osteoporozi i prevenciji njenog nastanka još uvijek se ne posvećuje dovoljna pažnja (prema podacima iz SAD, samo je 14% žena s potvrđenom osteoporozom prošlo preventivno savjetovanje s nadležnim liječnikom).
• Polovina postmenopauzalnih žena tijekom svog životnog vijeka doživjet će osteoporotični prijelom kosti (25% prijeloma kralješka, a 15% prijelom kuka).
• U slučaju nastanka prijeloma, osim nepovoljnog utjecaja na kvalitetu života (smanjena pokretljivost, bolovi, deformiteti), povećan je i mortalitet.
• Ako se obradom nađe osteopenija, dovoljan je primjeren unos kalcija i vitamina D. Također se savjetuje i tjelesno vježbanje, u kojem posebno važnu ulogu imaju vježbe s utezima.
• Kada je nalaz denzitometrije u skladu s osteoporozom, tada je uz adekvatan unos kalcija, vitamina D i higijensko-dijetetske mjere, potrebno i antiresorptivno liječenje, odnosno uzimanje terapije koja će spriječiti daljnji gubitak gustoće kosti i nastanak prijeloma (poznato je kako odstupanje gustoće kosti za 1 SD (standardnu devijaciju) povećava rizik nastanka prijeloma kosti od 1,5-3 puta).

Literatura:

1. Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician's Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporos Int. 2014;25 (10):2359-81.
2. Schousboe JT, Shepherd JA, Bilezikian JP, Baim S. Executive summary of the 2013 International Society for Clinical Densitometry Position Development Conference on bone densitometry. J Clin Densitom. 2013;16(4):455-66.
3. Gosfield E 3rd, Bonner FJ Jr. Evaluating bone mineral density in osteoporosis. Am J Phys Med Rehabil. 2000;79(3):283-91.
4. Camacho PM, Petak SM, Binkley N, Clarke BL, Harris ST, Hurley DL, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Clinical Practice Guidelines for the diagnosis and Treatment of Postmenopausal Osteoporosis – 2016. Endocr Pract 2016;22 (Suppl 4):1-42.
5. Schnatz PF, Marakovits KA, Dubois M, O'Sullivan DM. Osteoporosis screening and treatment guidelines: are they being followed? Menopause. 2011;18(10):1072-8.

go to top